Ειδήσεις

Μείωση δημοτικών φόρων και τελών από το Δήμο Βοΐου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες


Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και την κοινωνική πολιτική του Δήμου Βοΐου στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι πολίτες, έλαβε στην τελευταία συνεδρίαση την 14η Ιουλίου 2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφάσισε:

Τη μείωση των δημοτικών φόρων και τελών για Πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α. και μονογονεϊκές οικογένειες κατά ποσοστό 40%.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην παραπάνω διάταξη έχουν ως εξής:

  • Για πολύτεκνους, με τουλάχιστον δύο προστατευόμενα ανήλικα τέκνα, το εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 17.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ ανά τέκνο.
  • Για Α.Μ.Ε.Α. και μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή:

  • αποφάσισε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων του Δήμου, γεγονός που θα επιφέρει εξοικονόμηση εκτιμώμενου ποσού πάνω από 140.000,00 ευρώ σε ετήσια βάση από τοκοχρεολύσια,
  • ενέκρινε το ποσό των 75.000,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τη συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών που κατασκευάζονται από το Δήμο, έργο που αφορά την ολοκλήρωσή τους,
  • ενέκρινε τη μελέτη και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ.
Προηγούμενο άρθρο Πρόσκληση στους ιδιώτες για επενδυτικά σχέδια από την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ
Επόμενο άρθρο 9 υποτροφίες σπουδών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College