Ειδήσεις

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού


Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 21/9/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εισηγητική έκθεση  2ου Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2.- Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισμών έργων ως 1.000.000,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το 2021.

  1. -Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες για τα Υποέργα της πράξης με τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Προηγούμενο άρθρο Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας Δήμου Κοζάνης: Περίπατος με την τρίτη ηλικία στα μονοπάτια της τοπικής ιστορίας
Επόμενο άρθρο Επιχειρηματικό φόρουμ: «Δίκαιη μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές»