Ειδήσεις

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στον Πρύτανη σχετικά με την άρνηση δυνατότητας συμμετοχής νέων α-ποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις εξετάσεις του ΤΕΕ


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Κατόπιν επικοινωνίας αρκετών νέων αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, διαπιστώσαμε ότι φέτος, που εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 καθυστέρησε η διενέργεια των εξετάσεων της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του ΤΕΕ, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα:

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών τους και τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων, αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΤΕΕ της τρέχουσας περιόδου, καθώς είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η ορκομωσία τους, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιμένουν την επόμενη εξέταση που, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι τον Μάρτιο του 2022.

Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τους αποφοίτους άλλων σχολών, όπως για παράδειγμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του οποίου οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση  χορηγήσεως  αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος μόνο με βεβαίωση περάτωσης μαθημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η ορκωμοσία τους.

Επειδή οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΤΕΕ λήγουν στις 8 Οκτωβρίου, ενώ η ορκωμοσία του τμήματος είναι τον Νοέμβριο και μέχρι την περίοδο της διεξαγωγής των εξετάσεων θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της ορκομωσίας τους, παρακαλούμε να διευθετηθεί αυτό το θέμα και να γίνει δεκτή η αίτησή τους, ώστε να μην υφίσταται αυτή η ανισότητα μεταξύ ομότιμων τμημάτων μηχανικών και να αρθεί η αδικία που συντελείται σε βάρος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Συλλίρης

Προηγούμενο άρθρο Λάζαρος Μαλούτας: «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ, με τον τρόπο που δρομολογείται, δεν υπηρετεί το τοπικό συμφέρον»
Επόμενο άρθρο Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας από την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας Δήμου Εορδαίας, Αναστασία Πράπα