Ειδήσεις

Δήμος Εορδαίας: Κάλεσμα στους πωλητές λαϊκών αγορών για εξόφληση των οφειλών τους


Σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 36 του Ν. 4497/2017, «οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, κατόπιν πρότασης του φορέα λειτουργίας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές».  Με την υπ’ αριθμ. 33/17-2-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, καθορίστηκε το ύψος του ημερήσιου τέλους για την λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας σε 1€/ανά τρέχον μέτρο και 0,67€/ανά τρέχον μέτρο για τις λαϊκές αγορές των Πύργων και Αναρράχης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις ως άνωθεν λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας, να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Γνωστοποιούμε ότι το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για κάθε πωλητή, θα βεβαιωθεί αναδρομικά από την παραπάνω απόφαση.

Προηγούμενο άρθρο Σαρώνει ο «Μπάλλος» με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Τετάρτης – Οδηγίες αυτοπροστασίας στους πολίτες
Επόμενο άρθρο Ψήφισμα του Δ.Σ. Κοζάνης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. και τον περιορισμό των ποσοστών του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση