Ειδήσεις

Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»


Ο Δήμος Εορδαίας έχοντας ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες που αφορούν το δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση των κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώνονται από τη γνωστοποίηση  του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έως και σήμερα, λαμβάνει μέρος στις απαιτούμενες διαβουλεύσεις σχολιάζοντας και καταθέτοντας απόψεις και παρατηρήσεις.

Σε αυτό το  πλαίσιο, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμμετείχε στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης», διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις  επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Εορδαίας πρότεινε τα κάτωθι:

 • Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των δράσεων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να οργανώνεται από την Κυβέρνηση και όχι από διάφορες  επιτελικές διευθύνσεις.
 • Να δοθεί ουσιαστικός ρόλος στους πληττόμενους Δήμους με πλήρη αξιοποίηση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.
 • Αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της περιοχής μας με θέσπιση κριτηρίου εντοπιότητας, στη στελέχωση του προβλεπόμενου προσωπικού στις επιτελικές διευθύνσεις.
 • Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να αξιοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, από τα στελέχη και το αρμόδιο προσωπικό.
 • Καθορισμός ελάχιστης τιμής εκμίσθωσης ακινήτων, η οποία θα είναι προκαθορισμένη για τις περιοχές σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης και όχι βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς, διασφαλίζοντας την τοπική αγορά ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθούν φαινόμενα περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Η έδρα της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να είναι στη Δυτική Μακεδονία για προφανείς λόγους και υποχρεωτικά να ιδρυθούν παραρτήματα σε όλους τους πληττόμενους δήμους των περιοχών ΔΑΜ.
 • Χάραξη νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Νάουσας (Βέροιας)-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς, όπως αναλύεται στην από 18-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
 • Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ κυρίως Α βαθμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και συμμετοχή του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων ως μέρος των προγραμματικών συμβάσεων, για τη διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης.
 • Αναφορικά με τα έργα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την παραγόμενη θερμική ενέργεια που προκύπτει από την αποθήκευση, άνευ κόστους ή καταβολής οποιασδήποτε συμμετοχής, πέρα από την εγκατάσταση του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδοτικής ροής από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
 • Αποκατάσταση εδαφών, οριστικοποίηση ανάγλυφου, επανάχρηση των εξορυκτικών περιοχών και προστασία  των υδατορεμάτων, του υδροφόρου ορίζοντα και της αειφορίας αδιάλειπτης επιφανειακής ροής υδάτων.
 • Πρόβλεψη  δυνατότητας ύπαρξης μηχανισμού έναντι ακραίων διακυμάνσεων, στα κόστη παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ρητή πρόβλεψη για χρήση λιγνίτη ως καύσιμη ύλη στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας.
 • Πλήρης καταβολή και εξόφληση των εν εξελίξει απαλλοτριώσεων, καθώς και ολοκλήρωση των έργων υποδομής στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς.

Ο Δήμος Εορδαίας σταθερός στις αρχικές θέσεις του, τις οποίες έχει εγκαίρως δημοσιοποιήσει από την πρώτη διαβούλευση του ΣΔΑΜ (εξασφάλιση τηλεθέρμανσης-επενδυτικό πρόγραμμα ΔΕΤΗΠ, ίδρυση Campus Σχολών Υγείας και προγραμματισμός πολιτικών σε συγκεκριμένους επενδυτικούς άξονες), θα εξακολουθεί να εκφράζει προτάσεις και απόψεις, με γνώμονα  το συμφέρον  της τοπικής κοινωνίας.  Απώτερος στόχος είναι να καταστεί πρωταγωνιστής στις εξελίξεις που απορρέουν του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχοντας ως επίκεντρο την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.

Προηγούμενο άρθρο Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού
Επόμενο άρθρο Συνελήφθησαν δύο άτομα σε περιοχή της Κοζάνης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών