Ειδήσεις

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 25Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:30για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βελβεντού.
  2. Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών & άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Βελβεντού.
  3. Έγκριση προτάσεων του Δήμου Βελβεντού για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (δημόσιας & μη δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2022.
  4. Έγκριση Μελέτης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 2021-2025.
  5. Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Δήμο Βελβεντού.
  6. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού (Γυμνάσιο / Λύκειο).
  7. Ορισμός εκπροσώπων στο Σχολικό Συμβούλιο του 2ου Νηπιαγωγείου Βελβεντού.
  8. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

 

Σημείωση: 

  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος (MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 20:00

Κάντε κλίκ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση

 

  • Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας στα θέματα ημερήσιας διάταξης έως τις 30, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu
Προηγούμενο άρθρο Πάνω από 6.500 € σε πρόστιμα στη Δυτική Μακεδονία για παραβάσεις των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Σημεία ομιλίας Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου στην παρουσίαση του νομοσχεδίου «Οδηγώντας με Ασφάλεια»