Ειδήσεις

Καλλιόπη Βέττα: «Ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάπτυξη και στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια;»


Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Κατάθεση στοιχείων για την περιφερειακή ανάπτυξη και στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού».

Η ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται από 38 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αναδεικνύει το ζήτημα των προσκλήσεων και των δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των προσκλήσεων που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο το 2020-21 για μια σειρά δράσεων που εκτείνονται από φεστιβάλ και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς έως ειδικότερες ενέργειες π.χ. στήριξης του βιβλίου, θεάτρου, χορού, μουσικής, εικαστικών, αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει απολογισμός των προσκλήσεων και των δράσεων αυτών, τόσο σε επίπεδο ποσοστού υλοποίησης και απορροφητικότητας των κονδυλίων τους όσο και σε επίπεδο κατανομής και διάχυσής τους στην επικράτεια.

Ειδικότερα, κομβικό σημείο αποτελεί η έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας για το γεγονός ότι παρατηρείται άνιση κατανομή πόρων στις Περιφέρειες της χώρας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων κατευθύνεται και υλοποιείται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση όλων των συγκεντρωτικών και απολογιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς.

Τέλος, τίθενται τα ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που προϋπολογίστηκε ανά έτος (2020-2021) και ανά Πρόσκληση / Δράση / Πρόγραμμα στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού και σε τι ποσοστό απορροφήθηκε το προϋπολογισθέν ποσό ανά περίπτωση;
  2. Ποιες και πόσες από τις ανακοινωθείσες Δράσεις και Προγράμματα υλοποιήθηκαν τελικά σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας ανά έτος, και με ποια ποσά χρηματοδοτήθηκαν ή επιχορηγήθηκαν όσες από αυτές έλαβαν χώρα στις 11 Περιφέρειες (εκτός Αττικής και Κ. Μακεδονίας);
  3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό ανά πρόσκληση που αποφασίστηκε να καταβληθεί ως επιχορήγηση στους φορείς που έχουν υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσουν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των 19 προσκλήσεων που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού και των 2 προσκλήσεων που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (είτε μονοετούς είτε διετούς προγραμματισμού);
  4. Πώς κατανέμεται το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να καταβληθεί ως επιχορήγηση σε φορείς του προηγούμενου ερωτήματος ανά τόπο υλοποίησης των επιλεγμένων δράσεων;

 

Η κοινοβουλευτική ερώτηση:

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού& Αθλητισμού

 

Θέμα: «Κατάθεση στοιχείων για την περιφερειακή ανάπτυξη και στήριξη του Σύγχρονου Πολιτισμού»

Κατά τα έτη 2020-2021 ανακοινώθηκαν ποικίλεςπολιτιστικές δράσεις και επιχορηγήσεις γύρω από τον Σύγχρονο Πολιτισμό, οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογηθείμέσω σχετικών Προσκλήσεων που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται γιασύνθετες πολύ-θεματικές δράσεις, φεστιβάλ, δράσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακές δράσεις πολιτισμού, εκδηλώσεις φιλαρμονικών, δράσεις θεάτρου, χορού, μουσικής, εικαστικών, αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας, δράσεις μουσείων Νεότερου Πολιτισμού, καθώς και ειδικότερες δράσεις, π.χ. για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το βιβλίο, τα ΑμεΑ, τα παιδιά.

Ωστόσο, δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστά τα αποτελέσματα των προσκλήσεων και των δράσεων αυτών, τόσο σε επίπεδο ποσοστού υλοποίησης και απορροφητικότητας των κονδυλίων τους όσο και σε επίπεδο κατανομής και διάχυσής τους στην επικράτεια.

Παράλληλα, –και ελλείψει σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια-παρατηρείται άνιση κατανομή πόρων,καθώς οι περισσότερες δράσεις, επιχορηγήσεις και προγράμματα κατευθύνονται και υλοποιούνται κυρίως στις Περιφέρειες Αττικής και Κ. Μακεδονίας, με τις υπόλοιπες 11 Περιφέρειες να αδικούνται στον τομέα αυτό, παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν τον μισό πληθυσμό της χώρας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που προϋπολογίστηκεανά έτος (2020-2021) και ανά Πρόσκληση / Δράση / Πρόγραμμαστον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού και σε τι ποσοστό απορροφήθηκε το προϋπολογισθέν ποσό ανά περίπτωση;
  1. Ποιες και πόσες από τις ανακοινωθείσες Δράσεις και Προγράμματα υλοποιήθηκαν τελικά σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας ανά έτος,και με ποια ποσά χρηματοδοτήθηκαν ή επιχορηγήθηκαν όσες από αυτές έλαβαν χώρα στις 11 Περιφέρειες (εκτός Αττικής και Κ. Μακεδονίας);
  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό ανά πρόσκληση που αποφασίστηκε να καταβληθεί ως επιχορήγηση στους φορείς που έχουν υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσουν δράσειςσύγχρονου πολιτισμού εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των 19 προσκλήσεων που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού και των 2 προσκλήσεων που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (είτε μονοετούς είτε διετούς προγραμματισμού);
  1. Πώς κατανέμεται το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να καταβληθεί ως επιχορήγηση σε φορείς του προηγούμενου ερωτήματος ανά τόπο υλοποίησης των επιλεγμένων δράσεων;

Καλούμετην κα Υπουργό Πολιτισμού να καταθέσει στο Σώμα, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής όλα τα σχετικά με τα ερωτήματά μας συγκεντρωτικά και απολογιστικά στοιχεία, έγγραφα και ποσοτικά / ποιοτικά δεδομένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τυχόν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Η ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

 

Βέττα Καλλιόπη

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Δώρα

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βασιλικός Βασίλης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού

Σκούφα Μπέττυ

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

 

Προηγούμενο άρθρο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης σε Μεταξά και Λιβαδερό