Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://us06web.zoom.us/j/85801784757?pwd=anZHRDdLQnl5WEp0dFpUNG9EU1RVUT09

Στη συνεδρίαση θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

 

                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Έγκριση επικαιροποίησης εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Κοζάνης για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2.      Έγκριση σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης 2022-2024.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης.

3.      Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Αστυνόμευσης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για τα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

5.      Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) ΔΕΛΗΒΑΝΗ ΑΤΕΒΕ, β) Γκανάτσιου Βασιλική και γ) Μιχαηλίδη Γεώργιο

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.      Έγκριση  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4685/2020 (ΦΕΚ-92/Α’/9-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» άρθρο 94.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.       Έγκριση εκμίσθωσης οριζόντιων ιδιοκτησιών δημοτικού ακινήτου & κληροδοτήματος Καίτης Παπακωνσταντίνου που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 17 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.      Απονομή τιμητικής διάκρισης στον παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης

9.      Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

10.  Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 447 της πόλης της Κοζάνης και συγκεκριμένα τον χαρακτηρισμό ως «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ».

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11.  Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 61 της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα τον αποχαρακτηρισμό τμήματος οδού το οποίο ρυμοτομεί κτίσματα

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12.  Έγκριση ή μη του 3ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13.  Έγκριση ή μη του 4ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14.  Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις

Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

Προηγούμενο άρθρο Καλλιόπη Βέττα: «Να εφαρμοστεί άμεσα η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας»
Επόμενο άρθρο Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Βελτίωση Οδού Φράγμα Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγίας»