Ειδήσεις

Δέκα προσλήψεις για την καθαριότητα των σχολείων στο Δήμο Σερβίων


Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σερβίων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος   ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης (3) ωρών Πλήρους απασχόλησης (6,5) ωρών Διδακτικό έτος 2022 – 2023
4 6

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10.08.2022 και ώρα 23:59:59

Από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Προηγούμενο άρθρο Δ. Εορδαίας: Προσωρινοί πίνακες επιλογής νηπίων και βρεφών του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού
Επόμενο άρθρο Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού