Ειδήσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας στις 30-11-2022


Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Τετάρτη  30    Νοεμβρίου    2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Μείωση πλάτους οδοστρώματος στο ΟΤ 30 στην κοινότητα Άρδασσας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση- ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( Σ.Β.Α.Κ.) και όλων των παραδοτέων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση κατασκευής τσιμεντένιες εξέδρας στην κοινότητα Σπηλιάς.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής  σήμανσης του έργου της ΔΕΤΗΠ ” Αγωγός Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδα με την νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΗΠ  Δημήτρης Καρακασίδης.

 

 1. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πυρόπληκτους Δημότες.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Σπόντης.

 

 1. Έγκριση Προσωρινών θέσεων  δραστηριοτήτων στο Δήμο Εορδαίας για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2022

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Άννα Καϊδου

 

 1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023- 2024 .

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης  Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς- εξουσιοδότηση Ταμεία.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον του συμβουλίου επικρατείας κατά α) της υπ’ αριθ. 122764/2022 και της υπ ‘αριθ. 104213/22 αποφάσεων του Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ και του από 6-7-2022 πρωτοκόλλου εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές του Δ. Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ τριμήνου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ( 262, 271, 272 274, 277, 287, 295/2022 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Προηγούμενο άρθρο Συνάντησή Γιώργου Αμανατίδης στο Κοινοτικό Κατάστημα Λευκοπηγής με Προέδρους Κοινοτήτων
Επόμενο άρθρο Λαϊκή Συνέλευση για το θέμα της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην κορυφογραμμή των Πιερίων