Ειδήσεις
Tags |

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βοΐου


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

  1. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.
  2. Έγκριση ή μη της αριθμ. 172/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου, για το έτος 2023.
  3. Έγκριση ή μη παραχώρησης οχήματος του Δήμου Βοΐου για χρήση στη ΔΕΥΑΒ.
  4. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εκσκαφέων – φορτωτών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου».
  5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
  6. Ακύρωση της αρ. 229/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου – Έγκριση εκ νέου σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΘΕΣΗ “ΜΠΟΥΝΟΣ”)» – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
  7. Ακύρωση της αρ. 293/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου – Έγκριση εκ νέου σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Προηγούμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 05-12-2022 έως 11-12-2022)
Επόμενο άρθρο Δήμος Κοζάνης: Μνημόνια συνεργασίας με φορείς για την προώθηση της ισότητας των φύλων