Ειδήσεις

Ανακοίνωση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας


Σε εκτέλεση της 151/2021 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές, άπορες οικογένειες και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2022, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2021.
3. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2022.
4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2022

Επιπλέον ανά κατηγορία:
• Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (Κατηγορία ΑΜΕΑ).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Κατηγορία πολυτέκνων, τριτέκνων και μονογενειακών οικογενειών).
• Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας (πάσο).

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαϊου 2023

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: goupou@ptolemaida.gr και msimeonidis@ptolemaida.gr

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων
Επόμενο άρθρο Με το Σεβαστό Πατέρα Συμεών Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου Η Γρατσάνη