Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Δήμου Κοζάνης


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:30, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του 4ου / 2022 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

  1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) και συγκεκριμένα για την προσθήκη χρήσης ειδικής πολεοδομικής λειτουργίας στο Ο.Τ. 4.
  2. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης.
  3. Αιτήσεις – Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.
Προηγούμενο άρθρο Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 30-01-2023 έως 05-02-2023)
Επόμενο άρθρο Ή μυλωνάς ή Φρειδερίκος, διαλέξτε κύριε Τσίπρα - Άρθρο του Στάθη Κωνσταντινίδη, Βουλευτή ΠΕ Κοζάνης