Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Τετάρτη 22 Μαρτίου


Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα  17:00 δια  περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).και την εγκύκλιο 375/2-6-2023  για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου “Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 25 MW στη θέση  ΓΡΑΤΣΑΝΗ τ.κ. Άρδασσας & Βλάστης Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 

Παρακαλείστε  την Τετάρτη   22-3-2023   και ώρα  17 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος, στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Λάρισας
Επόμενο άρθρο Κλειστή η ΔΕΥΑΚ τη Δευτέρα 20-3, λόγω απεργίας των εργαζομένων