Ειδήσεις

Προκήρυξη ΠΜΣ “”Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει  για 1ηχρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ), με τίτλο

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών  ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών  ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό  Μάρκετινγκ». Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα  (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς  και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο email ebdm@uowm.gr από τις 20/11/2020 μέχρι τις 10/01/2021, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται: Α) Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ebdm.uowm.gr 

Α) Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 24610-68157 (12:00 – 14:00) και email: ebdm@uowm.gr B) Στο Διευθυντή του ΠΜΣ (Δρ. Αντωνιάδη Ιωάννη), τηλ. 24610-68136 και email: iantoniadis@uowm.gr 

Προηγούμενο άρθρο Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ στο Δήμο Εορδαίας
Επόμενο άρθρο Εκτός λειτουργίας τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης