Ειδήσεις

Σύσταση υποστηρικτικής δομής στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στο Δήμο Βελβεντού


Ο Δήμος Βελβεντού αποφασίζει τη σύσταση στο Δήμο Βελβεντού υποστηρικτικής δομής στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση τη λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19, η οποία αποτελείται από τους εξής:

1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο Βελβεντού.

2. Αχίλλα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Βελβεντού

3. Ρήγα Ελένη, Ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών, προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

4. Παπανώτα Άννα, Ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ, που παρέχει τις υπηρεσίες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

5. Λόκανα Ευθυμία, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας, μόνιμο προσωπικό, που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.

6. Καραχαρίση Στέλλα, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας, μόνιμο προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.

7. Σκούμπα Μαρία, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας, μόνιμο προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.

8. Καρανίκα Δέσποινα, Ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.

9. Λίτα Αναστασία, Ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.

10. Διαμαντή Μαρία, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού.

11. Βαγιάτη Γιαννούλα, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες τις υπηρεσίες στο 2 ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού.

12. Μπουντούλα Ελένη, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο σχολικό συγκρότημα «Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Βελβεντού.

13. Τριβιάη Μαρία, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού.

14. Τζουμάκα Κωνσταντίνα, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο 1 ο & 2ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού.

15. Παπαγεωργίου Μαρία, Ειδικότητας Καθαριστριών, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος 55-67 του ΟΑΕΔ.

Β. Η δομή αυτή στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, αναλαμβάνει από λήψεως της παρούσας και μέχρι νεωτέρας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

 γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α.

δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης β.

ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περιπτώσεων α και β.

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περιπτώσεων α και β (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

η) κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19. Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας, θα απασχοληθεί με τον καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου.

Γ. Για την άμεση λειτουργία της δομής, ο Δήμος διαθέτει στο Δημαρχείο Βελβεντού, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 21, στο Βελβεντό, κατάλληλο Γραφείο, παρέχει τηλεφωνική σύνδεση στον αριθμό 24643-50310 για την επικοινωνία των πολιτών και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: homehelp@velvento.eu

Δ. Μία εκ των μονάδων προσωπικού θα βρίσκεται στο Γραφείο.

Ε. Η δομή λειτουργεί προσωρινά για όσο χρόνο διαρκέσουν τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19 και προσφέρει τις υπηρεσίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 έως 19:00 και μέχρι νεωτέρας.

ΣΤ. Με νεώτερη απόφαση δύναται να αυξομειωθεί το προσωπικό της δομής αναλόγως των αναγκών.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Προηγούμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2020 από το Δήμο Εορδαίας. Διασκεδάζουμε μαζί, μένουμε ασφαλείς κρατώντας αποστάσεις
Επόμενο άρθρο Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας