Ειδήσεις

finMED: Διοργάνωση Συνάντησης Business2Finance


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, υλοποίησαν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, διαδικτυακή συνάντηση Business2Finance με τη συμμετοχή Φορέων Χρηματοδότησης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο στόχος της συνάντησης Business2Finance ήταν να φέρει σε επαφή τις συμμετέχουσες Επιχειρήσεις με δυνητικούς φορείς χρηματοδότησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί αντιστοίχιση των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ/εταιρειών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών.

Στην συνάντηση απεύθυναν χαιρετισμό οι κύριοι, Κασαπίδης Γεώργιος, περιφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μαυροματίδης Δημήτριος, διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Στις εργασίες της συνάντησης μετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κος Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης με ομιλία για την «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία» και κος Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με ομιλία σχετικά με τις «Προοπτικές Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία».

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα των 40 ατόμων, μεταξύ των οποίων εκπροσώπων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτών και φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι φορείς χρηματοδότησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία στο Business2Finance είναι οι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ),

OK! Thess

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Ελληνικός κόμβος του EIT Climate–KIC

Πράσινο Ταμείο

Στο τέλος της συνάντησης Business2Finance πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων με στόχο να επιτευχθεί αντιστοίχιση των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ/εταιρειών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Βαλάντης Κετικίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης, MSc Χημικό Μηχανικό

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Τ: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203), email: ketikidis@lignite.gr

Μακρή Ιωάννα

Project manager finMED

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

T: 24613 50985, email: i.makri@pta.pdm.gr  

Πληροφορείς σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://finmed.interreg-med.eu/

Twitter: @finMEDProject

Facebook: Finmed Project

LinkedIn: finMED Project   

Περιγραφή του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, ομάδων και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεων και αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς.

Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για

το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2022) και συνολικό προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο finMED στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τρία πεδία:

  1. ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης
  2. καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών
  3. δυνατότητες πράσινων τομέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου finMED σχεδιάστηκε το Εργαλείο finMED, το οποίο παίζει το ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜΜΕ που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Στόχος του, η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας των ΜΜΕ.

Προηγούμενο άρθρο Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Κοζάνης! Έναρξη για το διαδικτυακό καλεντάρι εκδηλώσεων
Επόμενο άρθρο Από τις 409 παραβάσεις του ΚΟΚ οι 276 για υπερβολική ταχύτητα το Νοέμβριο στη Δυτική Μακεδονία