Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας – δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10π.μ., δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Σύμφωνη γνώμη Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την κατασκευή Κυκλικού Κόμβου, στη θέση του υφιστάμενου Ισόπεδου Κόμβου της π. Ε.Ο. Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, με την οδό Δυτικής Εορδαίας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ.  Φουρκιώτης Νικόλαος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω  καταληκτικής ημερομηνίας 9-7-2024.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Προηγούμενο άρθρο Επιμελητήριο Κοζάνης: Συνάντηση εργασίας για το Εθνικό Παρατηρητήριο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Επόμενο άρθρο «Καλλιόπη Βέττα: Μια χαμένη ευκαιρία για την βιώσιμη ανασυγκρότηση του τουρισμού – Ομιλίες στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου»