Ειδήσεις

Επιστολή προς Δημάρχους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για ανάπτυξη θέσεων επί των ΑΠΕ στην Περιφέρεια


Έντονη είναι η ανησυχία της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση της άναρχης εξάπλωσης των επενδύσεων ΑΠΕ, ερήμην των τοπικών οργάνων της τοπικής κοινωνίας και δια αποκλεισμού αυτής, καθώς και για την ταυτόχρονη προστασία άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να αποτελέσει προϊόν σχεδιασμού που θα προκύπτει τόσο από το Εθνικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ όσο και από το Περιφερειακό Χωροταξικό της Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο θα συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά συνολικά για όλες τις επενδύσεις ΑΠΕ η τοπική κοινωνία και οι φορείς της.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της αγωνίας του Περιφερειάρχη αλλά και  του Περιφερειακού Συμβουλίου σχεδόν στο σύνολό του, απεστάλη επιστολή στους Δημάρχους και τους Προέδρους Τ.Ε., με στόχο να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους επί του ανωτέρου θέματος.

Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε να γνωστοποιήσουν εάν συμφωνούν ή διατηρούν επιφυλάξεις για τυχόν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις από υποδομές μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ, που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά σε υφιστάμενες παραγωγικές δραστηριότητες άλλων κατευθύνσεων στα όρια των Δήμων – Κοινοτήτων τους.

Η πολιτική στο ενεργειακό γίγνεσθαι της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να είναι προϊόν σύνθεσης, λαμβάνοντας υπόψιν υφιστάμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να θίγονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η άποψή όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική.

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την πανδημία COVID-19
Επόμενο άρθρο Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας