Ειδήσεις

Απελευθέρωση των δεσμευμένων κοιτασμάτων Νικελίου (Ni) και Κοβαλτίου (Co) στο όρος Βέρμιο


Την αξιοποίηση, με σύγχρονο τρόπο, των κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου στο όρος Βέρμιο διερευνά η Περιφερειακή Αρχή.

Ήδη έχει γίνει ενημέρωση από ειδικούς για σύγχρονες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους εξόρυξης ήπιας παρέμβασης (υδρομεταλλουργία), με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο οι εκτάσεις αυτές είναι δεσμευμένες, εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν προβεί, μέχρι σήμερα, σε οποιαδήποτε ενέργεια απεμπλοκής των εδαφών.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένη την ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης απέστειλε σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χατζηδάκη.

Σε αυτή ζητά τις δέουσες νομοθετικές ενέργειες που θα απελευθερώσουν τις δεσμευμένες εκτάσεις, θα δύναται αυτές, πλέον, να χαρακτηριστούν δημόσιες μεταλλευτικές και έτσι θα επιτραπεί σε αυτές η έρευνα κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου.

Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιηθούν, βάσει σχεδίου, κι άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το θέμα θα εισαχθεί προσεχώς προς συζήτηση σε κοινή συνεδρίαση των Περιφερειακών Επιτροπών Περιβάλλοντος, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής, με μέριμνα του κ. Λυσσαρίδη Νίκου, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος.

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

“Θέμα: Απελευθέρωση των δεσμευμένων κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου στο όρος Βέρμιο

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη εκφρασθεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του υπάρχοντος μεταλλευτικού ορυκτού πλούτου της περιοχής μας και συγκεκριμένα αυτής του Δυτικού Βερμίου, στα όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

Προκειμένου το ενδιαφέρον αυτό να υλοποιηθεί, και να μετατραπεί σε παραγωγικές επενδύσεις όσον το δυνατόν συντομότερα, όπως έχει ανάγκη και δικαιούται η περιοχή μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας ένα πρόβλημα, νομικής φύσεως, το οποίον απαιτεί άμεση λύση από το αρμόδιο Υπουργείο σας.

Οι χώροι που περιλαμβάνουν σημαντικά κοιτάσματα στην Περιφέρειά μας και

ειδικότερα στο Δυτικό Βέρμιο είναι δεσμευμένοι από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες όπως η ΛΑΡΚΟ λόγω εκκρεμών, εδώ και πολλά χρόνια (έως 30!) αιτήσεων χορήγησης Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), αιτήσεων δηλαδή που ουδέποτε απαντήθηκαν, θετικά ή αρνητικά και εκκρεμούν για διάφορους τυπικούς λόγους αξιοποιώντας κενά της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υπήρχε αληθινό ενδιαφέρον από τις αιτηθείσες εταιρείες ή τα αιτηθέντα φυσικά πρόσωπα και οι σχετικές μεταλλευτικές περιοχές παραμένουν αναξιοποίητες.

Ταυτοχρόνως, όμως, λόγω κενού στον ισχύοντα Μεταλλευτικό Κώδικα, οι περιοχές αυτές δεν ελευθερώνονται αυτοδικαίως μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα (1 έως το πολύ 5 έτη), ούτε χαρακτηρίζονται ως δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές, ώστε να μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης από επενδυτές με ειλικρινές ενδιαφέρον με έναν από τους προβλεπόμενους σήμερα τρόπους (παραχώρηση ή μίσθωση).

Ως εκ τούτου, Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε πολύ να προβείτε σε επείγουσα νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία οι εκκρεμείς αιτήσεις ακυρώνονται και συγχρόνως η περιοχή του Δυτικού Βερμίου κηρύσσεται Μεταλλευτική Περιοχή του Δημοσίου (Δημόσιο Μεταλλείο).

Έτσι θα καταστεί δυνατή, με νόμιμες διαδικασίες, η μίσθωση της περιοχής σε εταιρείες που διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα προς όφελος τόσο του τόπου μας όσο και της χώρας.”

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Προηγούμενο άρθρο Πίνακες συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους 19.12.2020
Επόμενο άρθρο Δήμος Κοζάνης και Εμπορικός Σύλλογος στηρίζουν την τοπική αγορά: "Οι άνθρωποί σου είμαστε εδώ"