Ειδήσεις

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για τροποποίηση και παράταση της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»


Αξιότιμοι,

Μελετώντας την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», διαπιστώνουμε ότι επιδέχεται τροποποίησης για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, την στιγμή που στην Δυτική Μακεδονία αναμένονται έντονες ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση λόγω της απολιγνιτοποιήσης. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

1) Αύξηση του προϋπολογισμού από 5,5 εκ. € σε 20εκ. € τουλάχιστον.

2) Να προστεθούν στους επιλέξιμους ΚΑΔ οι κατασκευαστικές εταιρίες και τα μελετητικά γραφεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ΚΑΔ 41200000 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ) και 71.11 και 71.12. Η κατασκευή αποτελεί μοχλό ανάπτυξης θέσεων εργασίας (μηχανικοί, τεχνίτες, εργάτες, εμπόριο υλικών κλπ) και επίσης καταπονήθηκε ιδιαιτέρως στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

3) Καθώς επίκειται η δημοσίευση πρόσκλησης από το Πράσινο Ταμείο για ενίσχυση των επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη ΔΕΗ και την απολογνιτοποίηση που συντελείται στην περιοχή μας (επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή την εξόρυξη λιγνίτη), ζητάμε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις αυτές από την εν λόγω δράση, ώστε να μη δεσμεύσουν τους λιγοστούς πόρους του Προγράμματος.

4) Το 1ο κριτήριο αξιολόγησης για τα διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να μειωθεί από 125% τουλάχιστον σε 40% επί του ζητούμενου προϋπολογισμού, για να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες υπό ανάπτυξη, με μικρότερα διαθέσιμα κεφάλαια να ολοκληρώσουν το επενδυτικό σχέδιο σε 3 φάσεις – δόσεις (κυλιόμενα). Άλλωστε, η πάγια διαδικασία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι να ζητείται από τον επενδυτή να αποδείξει την ικανότητα της αναλογούσας ιδίας συμμετοχής και σίγουρα όχι το 125% που απαιτείται εδώ, ώστε να λάβει τον μέγιστο βαθμό. Το 125% επιβραβεύει – δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με υψηλή οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι διαθέτουν την ρευστότητα για επενδύσεις, χωρίς την χρήση οποιαδήποτε επιδοτούμενου προγράμματος, ενώ για τις υπό σύσταση ή νέες επιχειρήσεις οι μόνοι αποδεκτοί τρόποι (μέσο υπόλοιπο επαγγελματικού λογαριασμού ή/και έγκριση δανείου) καθιστούν τη διαδικασία δύσκολη.

5) Το 4ο κριτήριο των νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων περί εμπειρίας μετόχου με το κύριο ποσοστό, θα πρέπει να είναι αναλογικό ανάλογα με τους μήνες εμπειρίας και όχι κλιμακωτό, όπως είναι διαμορφωμένο. Πρόκειται για ένα κριτήριο on-off, το οποίο λαμβάνει αυτόματα η πλατφόρμα υποβολής και εξάγει τα αντίστοιχα μόρια αυτόματα. Αν δεν αλλάξει από κλιμακωτό σε αναλογικό σύστημα θα δημιουργηθούν αδικίες στα υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια.

6) Αιτούμαστε παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς η διαδικασία απόδειξης διαθέσιμων κεφαλαίων και ιδιαίτερα με βεβαιωμένο δανεισμό αποτελούν μια χρονοβόρα διαδικασία για τις τράπεζες και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι υποστελεχωμένες.

Εκτιμούμε πως με τις παραπάνω τροποποιήσεις η δράση θα καταστεί πιο λειτουργική και αποτελεσματική για την περιοχή μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα Διεξαγωγής Webinar με Τίτλο: «ERAMET: Sustainable Mining and Environmental Management” του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Επόμενο άρθρο 18 πρόστιμα για παραβάσεις των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στη Δυτική Μακεδονία