Ειδήσεις

Δήμος Σερβίων: Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή τελών επιχειρήσεων η 25η Ιουνίου 2021


Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της υπ. αριθ. 18/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω COVID να αιτηθούν απαλλαγή από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, να καταθέσουν προς το Δήμο ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου (σαρωμένη με φυσική υπογραφή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη) συνοδευόμενη από :

  • Έγγραφο από την εφορία (TAXIS), στο οποίο θα αναφέρονται οι δηλωθέντες από την επιχείρηση ΚΑΔ.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, στον οποίο θα αναφέρονται τα τετραγωνικά χρέωσης Δημοτικών Τελών της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω έγγραφα (Αίτηση – Δηλωθέντες ΚΑΔ – Λογαριασμός ρεύματος) θα αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή (pdf) στο email dikaiologitika@dservion.gr από Δευτέρα 24/05/2021 μέχρι και την Παρασκευή 25/06/2021.

Για όσους δεν μπορούν να προβούν σε ηλεκτρονική υποβολή, δίνεται και η δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά εντός των ίδιων ημερομηνιών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464350123

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση Δημάρχου Εορδαίας με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
Επόμενο άρθρο Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής για τις 12/06/2021 & 19/06/2021