Ειδήσεις

Συναντήσεις εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών


Τη συνάντηση με τους προέδρους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΖΕΠ, διαδέχθηκαν επισκέψεις της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών στο κάθε Επιμελητήριο χωριστά, με παράλληλη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το 2023.

Από την εμπειρία υλοποίησης του Προγράμματος για το τρέχον έτος λήφθηκαν υπόψητεχνικά και πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων,με σκοπό τον ακόμα καλύτεροσχεδιασμό για το 2023.

Το αμείωτο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις δίνει το έναυσμα στηνΑντιπεριφερειάρχη να εισηγηθεί το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το 2023, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εν δυνάμει εκθετών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων δράσεων θα στηρίξει για άλλη μια χρονιά την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα της περιοχής μας.

Προηγούμενο άρθρο Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής
Επόμενο άρθρο Παρουσίαση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση απινιδωτή