Ειδήσεις

Απόψεις πάνω στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας στη Δυτ. Μακεδονία


Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ Κοζάνης θέλοντας να συμβάλει και από την πλευρά της στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με πλημμύρες, κατέθεσε στη σχετική διαβούλευση για την εκπόνηση των απαραίτητων σχεδίων αντιμετώπισης τους, μια σειρά προτάσεις.

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να προγραμματιστούν τα απαραίτητα μέτρα, για:

 • τις ζώνες των σημείων υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων, ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στις πηγές πόσιμου νερού μέσω διήθησης.
 • τις υποδομές αποχέτευσης λυμάτων αφού η λειτουργία τους μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των υδάτων που πρέπει να διαχειριστούν άλλες υποδομές.

Επίσης, σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, είναι πιθανή η διαρροή των λυμάτων από τα δίκτυα μεταφοράς και από τη πιθανή διακοπή λειτουργεία αντλιοστασίων λυμάτων / Ε.Ε.Λ.  με αποτέλεσμα  την επιμόλυνση των όμβριων υδάτων, με πολύ σημαντικές υγειονομικές επιπτώσεις.

 • τις υποδομές τηλεθέρμανσης, καθώς πρόκειται για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που μπορεί να επηρεαστούν από πλημμυρικά φαινόμενα. Γι’ αυτό η προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων είναι ουσιαστική και απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής θέρμανσης των κατοίκων, ιδίως κατά τις περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών.
 • τις αποθέσεις ορυχείων, π.χ. ΔΕΗ, Χρωμίτη κ.α., ιδίως εάν βρίσκονται σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα, αφού μπορούν να επηρεάσουν την υδροδυναμική του εδάφους και την αποστράγγιση, και να προσθέσουν πρόσθετους κινδύνους λόγω χημικών ουσιών ή άλλων υλικών.
  • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς οι μεγάλοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί

  α) μπορούν να επηρεάσουν τον υδρολογικό κύκλο, με την τροποποίηση  της απορροής, της κατείσδυσης και της εξατμισοδιαπνοής,

  β) κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν υλικά που περιέχουν τοξικά ή επικίνδυνα χημικά, τα οποία μπορεί να εισέλθουν στο υδρολογικό σύστημα,

  γ)μπορεί να προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών μεταφορά υλικών, εδαφών κλπ.

  Τέλος, η προστασία των εγκαταστάσεων ΑΠΕ κρίνεται επιβεβλημένη επειδή λειτουργούν σε ανοιχτούς χώρους και είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από ακραία καιρικά φαινόμενα, κάτι που είναι πιθανό να επηρεάσει τη συνεχή παραγωγή ενέργειας και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού δικτύου.

  Από την ΔΕΥΑΚ

  Υ.Γ. Το πλήρες έγγραφο με τις προτάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. : https://drive.google.com/file/d/1uk7Ak_edlkuLS_QWs8qS4eleEDfS7-1l/view?usp=drive_link
Προηγούμενο άρθρο Πρόσκληση σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού
Επόμενο άρθρο H Άρσις Κοζάνης αναζητεί νέους/ες για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «GenerationImpact-CulturalActivists», του Erasmus+, που θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία