Ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.Σ138/12-05-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ide@uowm.gr (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη Τ.Κ. 50150, τηλ. 2461068255, από 25-05-2021 μέχρι 07-06-2021).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (το τμήμα επιλέγει τις προϋποθέσεις).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις, και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση ide@uowm.gr δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, από 25-05-2021 μέχρι 07-06-2021.

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη δύο ημεδαπών, σε περιοχή της Κοζάνης, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών
Επόμενο άρθρο Δήμος Σερβίων: Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή τελών επιχειρήσεων