Ειδήσεις

Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας


Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδεία και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Π.Ε. συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Βοΐου στη Σιάτιστα, που διαχειρίζεται το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας, Αθ. Στρακάλη 2, Τ.Κ. 50300, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 17:00 έως 20:00 (τηλ. επικοινωνίας: 24650 22208)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 29/10/2021

Προηγούμενο άρθρο Τα 156 rapid tests του ΕΟΔΥ έδωσαν 17 νέα κρούσματα covid-19 στην Κοζάνη και 1 στην Πτολεμαΐδα
Επόμενο άρθρο Πάνω από 6.500 € σε πρόστιμα στη Δυτική Μακεδονία για παραβάσεις των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού