Ειδήσεις

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κοζάνης


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 470 στην περιοχή «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Θεανώς & Παναγιώτη & Νικολάου Διάφα (ΚΑΕΚ 270570409004).
2. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη κατάργησης και απομάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης ιδιοκτησίας της κ. Κασικτσή Παναγιώτας του Κων/νου.
3. Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε επιχείρηση που βρίσκεται στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.
4. Έγκριση ή μη κυρώσεων για λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε επιχείρηση που βρίσκεται στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.
5. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.
Προηγούμενο άρθρο Καλλιόπη Βέττα: Να δοθούν ξεκάθαρες και δεσμευτικές απαντήσεις για το μέλλον και την χρηματοδότηση της τηλεθέρμανσης
Επόμενο άρθρο Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Πτολεμαΐδα