Ειδήσεις

Υπογραφή 5 εκ. ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.Δ.Υ.Μ)


Την εκταμίευση συνολικά 5 εκ. ευρώ από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.Δ.Υ.Μ), προωθεί η Περιφερειακή Αρχή με την υπογραφή των αντίστοιχων ενταλμάτων από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και έχει συμφωνηθεί ο τρόπος συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου.

Αυτή συνίσταται στην παροχή επιχειρηματικών δανείων μέχρι ύψους 50 χιλ. ευρώ με τραπεζικά κριτήρια και επιδότηση επιτοκίου από το ίδιο ταμείο.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τον προγραμματισμό, το αργότερο έως τις αρχές του νέου έτους θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά οι σχετικές προσκλήσεις συμμετοχής, των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών στο σχετικό πρόγραμμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσό συμμετοχής της στο εν λόγω ταμείο, η Περιφέρεια το αντλεί κατά τα ¾ (4 εκ. ευρώ) από το λογαριασμό του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης της Π. Ε. Κοζάνης και κατά το ¼  (1 εκ ευρώ) από τον αντίστοιχο λογαριασμό της Π. Ε. Φλώρινας.

Προηγούμενο άρθρο Διακρατικός Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου με τίτλο: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα» του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Επόμενο άρθρο Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.)»