Ειδήσεις

Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Έναρξη του προγράμματος EVIDENT του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου το τρίτο ερευνητικό πρόγραμμα που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions, οι 9 εταίροι της κοινοπραξίας από 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο και Ιρλανδία) έθεσαν τους κεντρικούς άξονες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων σεναρίων μέσω τυχαιοποιημένων αλλά και ελεγχόμενων δοκιμών (randomized control trials) για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών και συμπεριφορών στην Ευρώπη.

Στα τρία έτη υλοποίησης το ερευνητικό πρόγραμμα EVIDENT, επίκαιρο όσο ποτέ με τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, στοχεύει στην επίλυση της «εξίσωσης» της κατανάλωσης ενέργειας και του οικονομικού και τεχνολογικού αναλφαβητισμού, στην ταυτοποίηση και μελέτη των κύριων μοχλών λήψης αποφάσεων σε επίπεδο καταναλωτών, παραγωγών και ενεργειακών κοινοτήτων καθώς και σε προτάσεις για την ομαλή μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Αξιοποιώντας ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών, παραγωγών και επιχειρήσεων από την περιοχή πρόκειται να υλοποιηθούν συμπεριφορικά πειράματα τα οποία με τη χρήση υπερσύγχρονων οικονομικών μοντέλων, αναμένεται να συμβάλλουν στον καθορισμό των πολιτικών και των καλών πρακτικών στον ενεργειακό χάρτη όχι μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του έργου EVIDENT, θα υλοποιηθούν 5 σενάρια μεγάλης κλίμακας με σκοπό να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο διαφόρων παρεμβάσεων ενεργειακής πολιτικής που προτείνονται στη βιβλιογραφία υπό την μορφή τυχαιοποιημένων αλλά και ελεγχόμενων δοκιμών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σενάριο το οποίο λαμβάνει μέρος στην Ελλάδα και στην Σουηδία, στοχεύει να εκτιμήσει την σημαντικότητα που φέρει η έννοια της ανατροφοδότησης πληροφορίας όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση στους οικιακούς χρήστες.

Στο πλαίσιο του δεύτερου σεναρίου, θα εκτιμηθεί το αντίκτυπο της πληροφόρησης των καταναλωτών με δεδομένα που προκύπτουν μετά από την συσχέτιση των καταναλωτικών τους συνηθειών σε σχέση με άλλα νοικοκυριά που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία των οικιακών καταναλωτών και των νοικοκυριών της Ελλάδας και την Σουηδίας.

Το τρίτο σενάριο εξετάζει τα καταναλωτικά μοτίβα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση μεγάλων δεδομένων ηλεκτρικής κατανάλωσης με την χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν ένα στέρεο έδαφος για καλύτερες αποφάσεις τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τέταρτο σενάριο εξετάζει την σύνδεση μεταξύ των καταναλωτικών συμπεριφορών ηλεκτρικής ενέργειας των Ελλήνων και Σουηδών καταναλωτών και του οικονομικού αναλφαβητισμού. Όπως αποδεικνύεται, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών που οδηγεί τις καταναλωτικές επιλογές των πολιτών, όχι μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην αγορά/κατανάλωση άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Τέλος, το πέμπτο σενάριο εξετάζει την σύνδεση μεταξύ των εννοιών της προσφοράς και ζήτησης με τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών. Το κύριο ερώτημα που απαντάται στο συγκεκριμένο σενάριο αφορά στην ικανότητα των καταναλωτών να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τους οδηγήσουν σε μια φαινομενικά βέλτιστη επένδυση αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (πχ. αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά καινούριου εξοπλισμού κ.α.).

Προηγούμενο άρθρο 55 πρόστιμα στη Δυτική Μακεδονία κατά τους ελέγχους για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Δωρεάν Drive-Through rapid tests στο Δήμο Εορδαίας