Ειδήσεις

Υπεγράφη η σύμβαση για την «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Ελάτης»


Τη Δημόσια Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΤΗΣ» υπέγραψε στο Δημαρχείο Σερβίων ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου.

Τα έργο προϋπολογισμού μελέτης 1.448.387,10 €. αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Ελάτης του Δήμου Σερβίων, το οποίο τροφοδοτείται από υφιστάμενη δεξαμενή που χωροθετείται στα νότια του οικισμού της Ελάτης.

Η πίστωση του έργου, προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I) με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοχτώ μηνών, ενώ ο σχεδιασμός του δικτύου υπαγορεύεται από τη μορφολογία του οικισμού και τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής,

Προηγούμενο άρθρο Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης covid-19 στο Τσοτύλι και στην Γαλατινή
Επόμενο άρθρο Διανομή Τροφίμων από το Δήμο Εορδαίας στα πλαίσια του προγράμματος “Δωρεά Ομίλου ΑΦΩΝ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΕΕ”