Ειδήσεις

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων


Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την τροπολογία που ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών στη Βουλή και αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων με αυτά των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, στο άρθρο 54 του Π.Δ. 38/2010 τροποποιούνται οι παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: «4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (…)». Εμείς, ως εκπρόσωποι των Διπλωματούχων Μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας, συντασσόμαστε με όλους τους φορείς του τεχνικού κόσμου της χώρας και δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν αποδεχόμαστε την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς.

Επιπλέον, με την τροπολογία αυτή, η παρ. 8 του άρθρου 4α του Π.Δ. 38/2010, αντικαθίσταται και εκχωρούνται πλέον οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). Εξομοιώνεται με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Αυτό εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με γνώμονα την τεχνική ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, αντιτασσόμαστε στην απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και σας καλούμε να αποσύρετε την κατάπτυστη αυτή τροπολογία. Διαφορετικά, θα ασκήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό μας ρόλο, ώστε η πολιτική της νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής γνώσης, να καταργηθεί στην πράξη.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος

Προηγούμενο άρθρο Ειδικευόμενοι και υποψήφιοι ιατροί για ειδίκευση σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στη Δυτική Μακεδονία