Ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»


Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» (Φ.Ε.Κ. 2865/18.07.2018, τ. Β’) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Ή
Education Sciences: Management and Administration in Education – Educational Leadership

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» γίνονται δεκτοί  κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης,  μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.  Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου)Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://edumal.eled.uowm.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κος Μελίσσας Λάζαρος).

Διεύθυνση

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ ΕΟ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2385055200 (
από 10:00 έως 12:00 καθημερινά)
Email: lmelissas@uowm.gr

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προηγούμενο άρθρο Οι δειγματοληψίες του ΕΟΔΥ στην Π.Ε. Κοζάνης την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 έδειξαν 10 θετικά στον covid-19
Επόμενο άρθρο Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή