Posts in tag

Δήμος Βελβεντού


Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου  2021. Εκ …

7
Ειδήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού μετά την πληροφορία του θανάτου του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ με θλίψη, συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετά τον ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ. τον κορυφαίο μουσικό δημιουργό τον συνθέτη που με τη μουσική του έκανε παγκόσμιο βίωμα την ελληνική ψυχή τον καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας και μας αφήνει …

6
Ειδήσεις

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 6/9/2021 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Παράταση ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ …

1
Ειδήσεις

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι (rapid tests) θα γίνουν από τις κινητές μονάδες ΕΟΔΥ στους κατοίκους του Δήμου Βελβεντού την Τρίτη 7/9/2021 από 10:00 έως 12:00 στο Δημοτικό Πάρκινγκ πίσω από το Δημαρχείο Βελβεντού. Απαραίτητο να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα  και να γνωρίζετε τον προσωπικό σας ΑΜΚΑ.

7
Ειδήσεις

Ομάδα προσανατολισμού (επαγγελματικός τομέας) Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας». ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ήπιου τουρισμού, η οποία αναπτύσσεται σε μη αστικό χώρο και αφορά δραστηριότητες υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών που ενδιαφέρονται να μυηθούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική …

4
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52666ΦΕΚ 3958/τΒ/21-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας …

1
Ειδήσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το …

1
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684ΦΕΚ 3899/τΒ/21-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας …

4
Ειδήσεις

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 από τις 8 το πρωί ως αργά το βράδυ, το δημοτικό στάδιο (στίβος-ταρτάν) θα παραμείνει κλειστό λόγω και νέου ψεκασμού εξυγίανσης του εδάφους για την ασφαλή τοποθέτηση του χορτοτάπητα.

3
Ειδήσεις

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  (Rapid tests) θα γίνουν από τις κινητές μονάδες ΕΟΔΥ στους κατοίκους του δήμου Βελβεντού την Τρίτη 24/8/2021 από 11:30-13:30 στο Δημοτικό πάρκιγκ πίσω από το Δημαρχείο Βελβεντού. Απαραίτητο να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζουν τον προσωπικό  τους ΑΜΚΑ.

6
Ειδήσεις

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 24/8/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ …

3
Ειδήσεις

‘Οσοι συμπολίτες εθελοντές ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στις περιπολίες του βουνού, από 20/8 ως 27/8 με δικά τους οχήματα καλούνται να το δηλώσουν στο τηλ: 6978117860

8
Ειδήσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ), το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων -ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «Συστάδα Ο.Ε.», τα φυτώρια Agriherb και Ε. Βίτσιος, και η εταιρία πληροφορικής Verus+ Ο.Ε., έχουν αναλάβει το έργο «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» – …

0
Ειδήσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ), το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων -ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «Συστάδα Ο.Ε.», τα φυτώρια Agriherb και Ε. Βίτσιος, και η εταιρία πληροφορικής Verus+ Ο.Ε., έχουν αναλάβει το έργο «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» – …

2
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 14 Αυγούστου …

1
Ειδήσεις

Σε συνεννόηση με την Κοινότητα Λίμνης Ευβοίας θα γίνει συγκέντρωση των παρακάτω υλικών για τις ανάγκες των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές: Λάμπες φωτισμού Σφουγγαρίστρες Σκούπες Σακκούλες σκουπιδιών Η συγκέντρωση του υλικού θα γίνεται στο Δημαρχείο την Παρασκευή 13 Αυγούστου και την Δευτέρα 16 Αυγούστου από 8:00 ως 15:00

1
Ειδήσεις

Ο Δήμος Βελβεντού διοργανώνει εκδήλωση προς τιμήν της ομογένειας την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 στις 8:30 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου. Πρόγραμμα της εκδήλωσης Σύντομος χαιρετισμός από τον Δήμαρχο και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης του Δήμου Χαιρετισμοί των ομογενών & επισήμων. Παρουσίαση της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Ταξίδι στην Ελπίδα» που έγινε από τους …

0
Ειδήσεις

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 13/8/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Κατανομή θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. …

0
Ειδήσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφασίζει την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών των κατολισθητικών φαινομένων, που προέκυψαν από συνεχείς βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από 5 …

2
Ειδήσεις

Όσοι συμπολίτες εθελοντές ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στις περιπολίες του βουνού, με δικά τους οχήματα παρακαλούμε να το δηλώσουν στο τηλ 6978117860

9
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487 ΦΕΚ 3481Β/τΒ/30-7-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για …

4
Ειδήσεις

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής …

8
Ειδήσεις

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων …

1
Ειδήσεις

Παρατηρείται τις τελευταίες μέρες υπερκατανάλωση πόσιμου νερού. Λόγω του καύσωνα, παρακαλούνται οι δημότες να αποφεύγουν την σπατάλη νερού πλένοντας με λάστιχα δρόμους, αυλές και κήπους για να αποφύγουμε τις νυχτερινές διακοπές.

5
Ειδήσεις

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 3/8/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης μηχανήματος φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου Βελβεντού. …

4
Ειδήσεις

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει ότι για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω του καύσωνα θα είναι ανοιχτά καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ α) η κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία βρίσκεται στην πλατεία Πλάτανος) και β) η αίθουσα του ΚΑΠΗ. Κατά την παρουσία των πολιτών στις κλιματιζόμενες αίθουσες θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά …

3
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 ΦΕΚ 3276/τΒ/24-7-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της …

2
Ειδήσεις

Με το 53/2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/τ. Α/29.7.2021 ιδρύεται Αστυνομικός Σταθμός στην έδρα του Δήμου Βελβεντού, που θα υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης. Το αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπέβαλε η Δημοτική Αρχή μέσω ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την πρώτη στιγμή …

19
Ειδήσεις

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 …

4
Ειδήσεις

Το Σάββατο, 31-7-2021 στα Προπύλαια του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου στο Βελβεντό γίνεται η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. Ώρα υποδοχής 7 μ.μ. Με τήρηση, εντός και εκτός του Ναού, του υγειονομικού πρωτόκολλου.

7
Ειδήσεις

Στο Βελβεντό, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το συνεταιριστικό κίνημα, την καλλιέργεια και την παραγωγή των φημισμένων ροδάκινων, η παρασκευή μαρμελάδας ήταν και συνεχίζει να αποτελεί παράδοση και μια αγαπημένη καλοκαιρινή ασχολία σε κάθε νοικοκυριό. Ταυτόχρονα αποτελούσε μια δημοφιλή δράση στο πλαίσιο της Γιορτής Ροδάκινου και πόλο έλξης πολλών επισκεπτών, οι οποίοι μπορούσαν να …

3
Ειδήσεις

Στα πλαίσια των επαφών της νέας Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ, το Προεδρείο και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, συναντήθηκαν την Τρίτη 20/07/2021 στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Βελβεντού με εκπροσώπους του Δήμου, προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το ΤΕΕ/ΤΔΜ να συνδράμει προς την …

2
Ειδήσεις

Ακόμα κι αν για δεύτερη χρονιά ο κορωνοϊός δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε την ΓΙΟΡΤΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ, θέλουμε να συνεχίσουμε μια σημαντική δράση που πάντα αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της γιορτής. Το Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021, στις 8.00, στο χώρο μπροστά από το Κ.Α.Π.Η. θα παρασκευάσουμε την γευστική μαρμελάδα ροδάκινο, για τις ανάγκες του …

4
Ειδήσεις

Ο Δήμος Βελβεντού, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό του Νομού Κοζάνης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 21/07/2020 έως και 30/07/2020. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01.2021_2136.06-07-2021

8
Ειδήσεις

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την …

0
Ειδήσεις

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».   Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 17 Ιουλίου …

2
Ειδήσεις

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 16/7/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.- Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Βελβεντού έτους …

6
Ειδήσεις

Εντάχθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου, με υπογραφή του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη και το δεύτερο έργο για τα σχολεία μας και συγκεκριμένα η “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ” Προϋπολογισμού 620.000 € από το πρόγραμμα “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς – Πρόσκλ: 138 – …

2
Ειδήσεις

Όπως ανακόινωσε η ΔΕΔΔΗΕ την Κυριακή 11-07-2021 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08:30 έως 11:00 στις εξής περιοχές του Δήμου Βελβεντού: Οικισμοί Βελβεντού, Καταφυγίου, Παλαιογράτσανου.

5
Ειδήσεις

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021. Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού. 1.- Να …

5